ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

розмежування системи охорони здоров’я між районом та  
об’єднаною територіальною громадою
(порядок передачі закладів охорони здоров’я (підрозділів), переведення працівників)

Розмежування видатків на охорону здоров’я між районним бюджетом та бюджетом  об’єднаної територіальної громади (надалі - ОТГ), утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», обумовив потребу організаційно-структурного розмежування з 1 січня 2016 року системи охорони здоров’я району шляхом передачі до ОТГ закладів охорони здоров’я (підрозділів), які  надавали медичну допомогу мешканцям відповідних населених пунктів ( надалі – ЗОЗ).
Враховуючи, що сільська (селищна, міська) рада ОТГ не може безпосередньо здійснювати господарську діяльність з медичної практики, повинен бути створений заклад охорони здоров’я ОТГ, як окрема юридична особа (амбулаторія чи центр первинної медико-санітарної допомоги).

Передача ЗОЗ (юридичної особи)
Якщо відповідний ЗОЗ (амбулаторія, лікарня) має статус юридичної особи, районна рада передає ОТГ  свої права власника юридичної особи та відповідного майна.
В цьому випадку по суті відбувається лише зміна власника ЗОЗ - юридичної особи. Свою чинність зберігають ліцензія з медичної практики та ліцензія на обіг наркотичних засобів (при наявності), а також інші документи, видані на ЗОЗ. Дія трудових договорів з працівниками також продовжується (ч.4 ст.36 КЗпП України).
Як варіант, районна рада може спочатку створити як окрему юридичну особу ЗОЗ (амбулаторію чи ЦПМСД) шляхом виділу (реорганізації) із центральної районної лікарні відповідних амбулаторій та ФАПів. А пізніше передати уже цей заклад, як юридичну особу, до ОТГ. Цей варіант потребує більше часу, проте виключає необхідність проводити процедуру звільнення працівників та наступного їх прийняття  на роботу в новоутворений ЗОЗ ОТГ.

Алгоритм передачі ЗОЗ (підрозділів), які не мають статусу юридичної особи.
1.       Прийняття  районною радою рішення про передачу амбулаторій/ФАПів (майнового комплексу) об’єднаній територіальній громаді.
2.       Прийняття рішення радою об’єднаної територіальної громади про прийняття амбулаторій/ ФАПів (майнового комплексу).
3.       Прийняття радою ОТГ рішення про створення на базі переданих амбулаторій/ФАПів (відповідного майна) комунального закладу - амбулаторії чи  центру первинної медико-санітарної допомоги, як окремої юридичної особи (надалі – ЗОЗ ОТГ), затвердження його статуту (положення), структури, штатного розпису.
4.       Державна реєстрація нового ЗОЗ ОТГ (внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).
5.       Центральна районна лікарня звільняє працівників амбулаторій та ФАПів, що передані ОТГ, по п. 5 ст. 36 КЗпП України  (у зв’язку із переведенням працівника, за його згодою, в іншу установу). Проводить із звільненими працівниками повний розрахунок або перераховує кошти за невикористані дні відпустки в новоутворений ЗОЗ ОТГ.
6.       Новоутворений ЗОЗ ОТГ приймає на роботу працівників колишніх амбулаторій та ФАПів шляхом переводу з центральної районної лікарні. 
7.       Центральна районна лікарня у зв’язку із передачею ОТГ відповідних амбулаторій та ФАПів повинна внести зміни до своєї структури та штатного розпису. Якщо амбулаторія мала статус відокремленого підрозділу, необхідно наказом припинити діяльність такого підрозділу у зв’язку із передачею до ОТГ та внести зміни до відомостей про ЦРЛ в Єдиному державному реєстрі в частині припинення діяльності відокремленого підрозділу.
8.       Новоутворений ЗОЗ ОТГ повинен отримати ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики.


Основні проблемні моменти (ризики) на практиці.
Рада ОТГ своєчасно не створила заклад охорони здоров’я, у зв’язку з чим неможливо забезпечити прийняття (з 1 січня 2016 року) по переводу працівників у медичний заклад з метою збереження медичного, в тому числі безперервного, стажу.
З 1 січня видатки на охорони здоров’я (фінансування відповідних амбулаторій, ФАПів) закладено у бюджеті ОТГ. У районному бюджеті і в кошторисі ЦРЛ відсутні кошти на заробітну плату працівників відповідних амбулаторій та ФАПів, внаслідок чого трудові відносини з ЦРЛ не можуть тривати.
Період перебування у трудових відносинах із сільською (селищною, міською) радою ОТГ не відноситься до медичного стажу, відтак не буде зараховуватися до стажу , який дає право на пільгову пенсію, надбавку за вислугу років тощо.
Крім того, в такому випадку може бути перерваний стаж роботи, що негативно вплине на розмір надбавки за тривалість безперервної роботи (пункти 4.1.1,4.1.3.(п.п.4) Умов оплати праці, затв. наказом Мінпраці України, МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519) для працівників, які мають безперервний стаж менше 9 років.
Зокрема, стаж  безперервної  роботи,  який  зберігається  лише  при зарахуванні на роботу в  заклади  (підрозділи)  і  на  посади,  що передбачені  в пункті 4.1.1 вищевказаних Умов,  і дає право на отримання надбавки за тривалість безперервної роботи:
- не   пізніше   3   місяців  з  дня  звільнення  із  закладу (підрозділу)  у  зв'язку  з  його  ліквідацією   (реорганізацією), скороченням  штатів  або  зміною  постійного місця проживання,  не враховуючи періоду одержання допомоги у зв'язку з безробіттям  або часу переїзду;
- не пізніше одного  місяця  з  дня  звільнення  із  закладів (підрозділів)  за  власним  бажанням (з поважної причини),  у тому числі при переведенні чоловіка або дружини в іншу місцевість  (час переїзду  не  включається у місячний строк).  Причини,  що визнані поважними при звільненні за власним бажанням,  визначаються діючим законодавством;
  - не пізніше трьох тижнів при звільненні за власним  бажанням (без поважних причин);
Несвоєчасність узгодження усіх питань з приводу переводу працівників (звільнення та прийняття) може призвести до порушення вимоги ч.3 ст.24 КЗпП України, згідно якої працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом, та повідомлення органу ДФС.
Можливі труднощі щодо забезпечення потреби ЗОЗ ОТГ мати повноцінний адміністративно-господарського персонал (економіст, юрист, охорона праці …), функції якого раніше здійснювала адміністрація ЦРЛ, через відсутність коштів ФОП чи кадрів.
Новостворений ЗОЗ ОТГ змушений провадити діяльність без ліцензії на медичну практику через неможливість її отримання в короткий проміжок часу. З цих же причин відсутні підстави  провадити діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів.
В силу п.3. ч.1. статті 89 БКУ у бюджеті ОТГ закладаються також і витрати на вторинну медичну допомогу, яку ЗОЗ ОТГ не зможе надавати в силу відсутності відповідних матеріально-технічних і кадрових ресурсів, а також доцільності (малочисельність територіальної громади). Відтак в цій частині медичну допомогу надаватиме ЦРЛ, що потребуватиме додаткового договірного врегулювання між ОТГ та районною радою.
Можливі труднощі, пов’язані із не завершенням процесу створення та реєстрації ради ОТГ, які має бути власником нового ЗОЗ.

На перехідний період, до моменту створення нового ЗОЗ ОТГ, доцільно делегувати функції з медичного обслуговування населення ОТГ районним ЗОЗ. На підставі договору про міжбюджетні трансферти, укладеного між радою ОТГ та районною радою, центральна районна лікарня може продовжувати обслуговувати мешканців ОТГ. За таких умов існує необхідність та можливість продовження функціонування відповідних амбулаторій та ФАПів у складі ЦРЛ. Відповідно  будуть продовжувати свою дію трудові договори з працівниками (допоки не буде створений ЗОЗ ОТГ).

1 коментар:

  1. Є ще одна законодавча колізія, на яку слід звернути увагу. В основах законодавства про ОЗ в Статті 35-1. Первинна медична допомога сказано, що "Надання первинної медичної допомоги забезпечують центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, які є закладами охорони здоров'я, а також лікарі загальної практики - сімейні лікарі, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці та можуть перебувати з цими закладами охорони здоров'я у цивільно-правових відносинах. До складу центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги можуть входити як структурні чи відокремлені підрозділи фельдшерсько-акушерські пункти, амбулаторії, медичні пункти, медичні кабінети. "
    Тобто непередбачена можливість надання ПМД такими закладми як амбулаторії. Тому при створенні нових закладів ОЗ в ОТГ треба враховувати дану норму.

    ВідповістиВидалити