МЕДИЧНА ДОПОМОГА. ЯКІСТЬ. СТАНДАРТИ

 


 МЕДИЧНІ СТАНДАРТИ
Реєстр медико-технологічних документів


РЕЄСТР медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги діє відповідно до Положення про Реєстр, затвердженого Наказом МОЗ України від 28.09.2012 року № 751 "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України" та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2004/22316.
Для лікарів, керівників закладів охорони здоров'я, науковців!
Для розробників стандартів та уніфікованих протоколів медичної допомоги, розробників локальних протоколів для медичного закладу, для всіх інших зацікавлених осіб!
В теперішній час в системі охорони здоров'я України відбувається важлива подія - це побудова якісно нової системи стандартизації медичної допомоги на основі використання методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів та локальних протоколів медичної допомоги на засадах доказової медицини.
Якісно нова система стандартизації, що впроваджується, має наступні характеристики:
  • Нова система представлена трьома новими типами документів: клінічні настанови, медичні стандарти та клінічні протоколи.
  • Клінічні протоколи медичної допомоги та медичні стандарти розробляються на принципах доказової медицини (в основу цих розробок покладені Клінічні рекомендації/настанови (третинні джерела доказової медицини).
  • Медико-технологічні документи розроблені не за медичною спеціальністю, а за темою (Артеріальна гіпертензія, Ішемічний інсульт та інші)
  • Медико-технологічні документи розробляються мультидисціплінарними групами (представники всіх зацікавлених спеціальностей) - важливий методичний підхід, що застосовується у всьому світі.
  • Розроблені документи мають строк наступного перегляду, проходять етап публічного обговорення (впродовж одного місяця знаходяться на сайті МОЗ України).

 Уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги і медичні стандарти мають індикатори якості, за якими можна оцінити якість наданої медичної допомоги за певний період, в певному закладі охорони здоров'я, регіоні, в системі МОЗ України.
інформаційний ресурс містить затверджені МОЗ України Медичні стандарти, Уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги, проектні документи для обговорення, а також третинні джерела доказової медицини - Клінічні настанови як оригінальні, так і адаптовані - на основі яких здійснювалась розробка стандартів та протоколів.
Розробники медико-технологічних документів знайдуть тут нормативні документи, що стосуються системи стандартизації медичної допомоги, посібник для розробників, опитувальник AGREE для оцінки якості клінічних настанов та обґрунтованого вибору прототипів, а також інші методичні документи, що стануть у нагоді.

З метою належного інформаційного забезпечення медико-технологічних документів Державний експертний центр МОЗ України забезпечує для робочих груп, затверджених наказами МОЗ України, доступ до міжнародних баз інформації та організацій, що працюють у сфері поширення принципів та методів доказової медицини, розробки клінічних настанов та стандартів медичної допомоги, насамперед G-I-N (Міжнародна мережа настанов) та ADAPTE (Міжнародна організація з методологічної підтримки адаптації настанов).
Координацію з адаптації Клінічних настанов, розробки Медичних стандартів Уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги здійснює Департамент стандартизації медичних послуг Державного експертного центру МОЗ України.

Зазначимо, що створена База стандартів медичної допомоги. В ній представлені документи, що розроблялися до 2012 року, в основному експертним методом, тобто, не на засадах доказової медицини.

База стандартів медичної допомоги в Україні містить чинні документи, затверджені наказами МОЗ України, які регламентують клінічні аспекти надання медичної допомоги у вигляді: стандартів медичної допомоги; клінічних протоколів (а також протоколів надання медичної допомоги); нормативів надання медичної допомоги; методичних рекомендацій, та інших нормативних документів, які можуть бути використані для визначення лікування, яке має отримати хворий (зокрема, медикаментозного лікування – фармакотерапії).
Сучасні документи останніх років розроблені на засадах доказової медицини та представлені в розділі РЕЄСТР МТД.Немає коментарів:

Дописати коментар